Podatność CVE-2016-0926


Publikacja: 2016-09-17   Modyfikacja: 2016-09-18

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Apps Manager in Pivotal Cloud Foundry (PCF) Elastic Runtime before 1.6.32 and 1.7.x before 1.7.8 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified input that improperly interacts with the AngularJS framework.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Pivotal software -> Cloud foundry elastic runtime 
Pivotal -> Cloud foundry elastic runtime 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/91677
https://pivotal.io/security/cve-2016-0926

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top