Podatność CVE-2016-0927


Publikacja: 2016-09-17   Modyfikacja: 2016-09-18

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Pivotal Cloud Foundry (PCF) Ops Manager before 1.6.17 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Pivotal software -> Cloud foundry elastic runtime 
Pivotal -> Cloud foundry elastic runtime 

 Referencje:
https://pivotal.io/security/cve-2016-0927

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top