Podatność CVE-2016-0928


Publikacja: 2016-09-17   Modyfikacja: 2016-09-18

Opis:
Multiple open redirect vulnerabilities in Pivotal Cloud Foundry (PCF) Elastic Runtime before 1.6.30 and 1.7.x before 1.7.8 allow remote attackers to redirect users to arbitrary web sites and conduct phishing attacks via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Pivotal -> Cloud foundry elastic runtime 

 Referencje:
https://pivotal.io/security/cve-2016-0928

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top