Podatność CVE-2016-0959


Publikacja: 2017-06-27   Modyfikacja: 2017-06-28

Opis:
Use after free vulnerability in Adobe Flash Player Desktop Runtime before 20.0.0.267, Adobe Flash Player Extended Support Release before 18.0.0.324, Adobe Flash Player for Google Chrome before 20.0.0.267, Adobe Flash Player for Microsoft Edge and Internet Explorer 11 before 20.0.0.267, Adobe Flash Player for Internet Explorer 10 and 11 before 20.0.0.267, Adobe Flash Player for Linux before 11.2.202.559, AIR Desktop Runtime before 20.0.0.233, AIR SDK before 20.0.0.233, AIR SDK & Compiler before 20.0.0.233, AIR for Android before 20.0.0.233.

Typ:

CWE-416

(Use After Free)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Adobe -> Flash player extended support release 
Adobe -> Air sdk 
Adobe -> Air sdk & compiler 
Adobe -> Flash player for linux 
Adobe -> AIR 
Adobe -> Flash player 

 Referencje:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-2697.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1294580
https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb16-01.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top