Podatność CVE-2016-1000150


Publikacja: 2016-10-10   Modyfikacja: 2016-10-11

Opis:
Reflected XSS in wordpress plugin simplified-content v1.0.0

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
OXIL -> Simplified-content 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/93581
http://www.vapidlabs.com/wp/wp_advisory.php?v=853
https://wordpress.org/plugins/simplified-content

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top