Podatność CVE-2016-10429


Publikacja: 2018-04-18

Opis:
In Android before 2018-04-05 or earlier security patch level on Qualcomm Small Cell SoC, Snapdragon Automobile, Snapdragon Mobile, and Snapdragon Wear FSM9055, IPQ4019, MDM9206, MDM9607, MDM9635M, MDM9640, MDM9645, MDM9650, MDM9655, MSM8909W, SD 210/SD 212/SD 205, SD 400, SD 410/12, SD 425, SD 430, SD 450, SD 615/16/SD 415, SD 617, SD 625, SD 650/52, SD 800, SD 808, SD 810, SD 820, SD 820A, and SDX20, three image types are loaded in the same manner without distinguishing them.

Typ:

CWE-19

(Data Handling)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Qualcomm -> Sd 412 firmware 
Qualcomm -> Sdx20 firmware 
Qualcomm -> Fsm9055 firmware 
Qualcomm -> Sd 415 firmware 
Qualcomm -> Ipq4019 firmware 
Qualcomm -> Sd 425 firmware 
Qualcomm -> Mdm9206 firmware 
Qualcomm -> Sd 430 firmware 
Qualcomm -> Mdm9607 firmware 
Qualcomm -> Sd 450 firmware 
Qualcomm -> Mdm9635m firmware 
Qualcomm -> Sd 615 firmware 
Qualcomm -> Mdm9640 firmware 
Qualcomm -> Sd 616 firmware 
Qualcomm -> Mdm9645 firmware 
Qualcomm -> Sd 617 firmware 
Qualcomm -> Mdm9650 firmware 
Qualcomm -> Sd 625 firmware 
Qualcomm -> Mdm9655 firmware 
Qualcomm -> Sd 650 firmware 
Qualcomm -> Msm8909w firmware 
Qualcomm -> Sd 652 firmware 
Qualcomm -> Sd 205 firmware 
Qualcomm -> Sd 800 firmware 
Qualcomm -> Sd 210 firmware 
Qualcomm -> Sd 808 firmware 
Qualcomm -> Sd 212 firmware 
Qualcomm -> Sd 810 firmware 
Qualcomm -> Sd 400 firmware 
Qualcomm -> Sd 820 firmware 
Qualcomm -> Sd 410 firmware 
Qualcomm -> Sd 820a firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/103671
https://source.android.com/security/bulletin/2018-04-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top