Podatność CVE-2016-10714


Publikacja: 2018-02-27   Modyfikacja: 2018-02-28

Opis:
In zsh before 5.3, an off-by-one error resulted in undersized buffers that were intended to support PATH_MAX characters.

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
https://sourceforge.net/p/zsh/code/ci/a62e1640bcafbb82d86ea8d8ce057a83c4683d60
https://usn.ubuntu.com/3593-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top