Podatność CVE-2016-1161


Publikacja: 2017-04-20   Modyfikacja: 2017-04-21

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in ManageEngine Password Manager Pro before 8.5 (Build 8500).

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6/10
6.4/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Password manager pro 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/vu/JVNVU95113461/
http://www.securityfocus.com/bid/91531
https://www.excellium-services.com/cert-xlm-advisory/cve-2016-1161/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top