Podatność CVE-2016-1175


Publikacja: 2016-04-05

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in AQUOS Photo Player HN-PP150 1.02.00.04 through 1.03.01.04 allows remote attackers to hijack the authentication of arbitrary users.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.8/10
4.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sharp -> Aquos hn-pp150 firmware 

 Referencje:
http://www.sharp.co.jp/support/photoplayer/fw_update.html
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2016-000039
http://jvn.jp/en/jp/JVN47164236/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top