Podatność CVE-2016-1233


Publikacja: 2016-01-26

Opis:
An unspecified udev rule in the Debian fuse package in jessie before 2.9.3-15+deb8u2, in stretch before 2.9.5-1, and in sid before 2.9.5-1 sets world-writable permissions for the /dev/cuse character device, which allows local users to gain privileges via a character device in /dev, related to an ioctl.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Debian -> FUSE 

 Referencje:
http://www.debian.org/security/2016/dsa-3451

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top