Podatność CVE-2016-1555


Publikacja: 2017-04-21

Opis:
(1) boardData102.php, (2) boardData103.php, (3) boardDataJP.php, (4) boardDataNA.php, and (5) boardDataWW.php in Netgear WN604 before 3.3.3 and WN802Tv2, WNAP210v2, WNAP320, WNDAP350, WNDAP360, and WNDAP660 before 3.5.5.0 allow remote attackers to execute arbitrary commands.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Netgear Devices Unauthenticated Remote Command Execution (Metasploit)
Metasploit
28.11.2018

Typ:

CWE-77

(Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Netgear -> Wndap210v2 firmware 
Netgear -> Wnap320 firmware 
Netgear -> Wndap350 firmware 
Netgear -> Wndap660 firmware 
Netgear -> Wn604 firmware 
Netgear -> Wndap360 firmware 
Netgear -> Wn802tv2 firmware 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/135956/D-Link-Netgear-FIRMADYNE-Command-Injection-Buffer-Overflow.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2016/Feb/112
https://kb.netgear.com/30480/CVE-2016-1555-Notification?cid=wmt_netgear_organic
https://www.exploit-db.com/exploits/45909/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top