Podatność CVE-2016-1581


Publikacja: 2016-06-09

Opis:
LXD before 2.0.2 uses world-readable permissions for /var/lib/lxd/zfs.img when setting up a loop based ZFS pool, which allows local users to copy and read data from arbitrary containers via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Canonical -> LXD 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
https://linuxcontainers.org/lxd/news/
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2988-1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top