Podatność CVE-2016-1582


Publikacja: 2016-06-09

Opis:
LXD before 2.0.2 does not properly set permissions when switching an unprivileged container into privileged mode, which allows local users to access arbitrary world readable paths in the container directory via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Canonical -> LXD 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
https://linuxcontainers.org/lxd/news/
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2988-1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top