Podatność CVE-2016-1585


Publikacja: 2019-04-22

Opis:
In all versions of AppArmor mount rules are accidentally widened when compiled.

Typ:

CWE-254

(Security Features)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Canonical -> Apparmor 

 Referencje:
https://bugs.launchpad.net/apparmor/+bug/1597017

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top