Podatność CVE-2016-1606


Publikacja: 2016-07-02   Modyfikacja: 2016-07-03

Opis:
Multiple stack-based buffer overflows in COM objects in Micro Focus Rumba 9.4.x before 9.4 HF 13960 allow remote attackers to execute arbitrary code via (1) the NetworkName property value to ObjectXSNAConfig.ObjectXSNAConfig in iconfig.dll, (2) the CPName property value to ObjectXSNAConfig.ObjectXSNAConfig in iconfig.dll, (3) the PrinterName property value to ProfileEditor.PrintPasteControl in ProfEdit.dll, (4) the Data argument to the WriteRecords function in FTXBIFFLib.AS400FtxBIFF in FtxBIFF.dll, (5) the Serialized property value to NMSECCOMPARAMSLib.SSL3 in NMSecComParams.dll, (6) the UserName property value to NMSECCOMPARAMSLib.FirewallProxy in NMSecComParams.dll, (7) the LUName property value to ProfileEditor.MFSNAControl in ProfEdit.dll, (8) the newVal argument to the Load function in FTPSFTPLib.SFtpSession in FTPSFtp.dll, or (9) a long Host field in the FTP Client.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microfocus -> Rumba 

 Referencje:
https://cxsecurity.com/issue/WLB-2016050136
http://www.zeroscience.mk/en/vulnerabilities/ZSL-2016-5327.php
http://community.microfocus.com/microfocus/mainframe_solutions/rumba/w/knowledge_base/28601.rumba-9-4-stack-buffer-overflow-vulnerabilities.aspx

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top