Podatność CVE-2016-2012


Publikacja: 2016-05-07

Opis:
HPE Network Node Manager i (NNMi) 9.20, 9.23, 9.24, 9.25, 10.00, and 10.01 allows remote attackers to bypass authentication via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
HP -> Network node manager i 

 Referencje:
https://h20564.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c05103564
https://h20566.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c05103564

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top