Podatność CVE-2016-2079


Publikacja: 2016-07-02   Modyfikacja: 2016-07-03

Opis:
VMware NSX Edge 6.1 before 6.1.7 and 6.2 before 6.2.3 and vCNS Edge 5.5 before 5.5.4.3, when the SSL-VPN feature is configured, allow remote attackers to obtain sensitive information via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Vmware -> Nsx edge 
Vmware -> Vcloud networking and security edge 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1036077
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2016-0007.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top