Podatność CVE-2016-2081


Publikacja: 2016-07-02   Modyfikacja: 2016-07-03

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in VMware vRealize Log Insight 2.x and 3.x before 3.3.2 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Vmware -> Vrealize log insight 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1036078
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2016-0008.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top