Podatność CVE-2016-2397


Publikacja: 2016-02-17

Opis:
The cliserver implementation in Dell SonicWALL GMS, Analyzer, and UMA EM5000 7.2, 8.0, and 8.1 before Hotfix 168056 allows remote attackers to deserialize and execute arbitrary Java code via crafted XML data.

Typ:

CWE-77

(Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Sonicwall -> Analyzer 
Sonicwall -> Global management system 
Sonicwall -> Uma em5000 firmware 
DELL -> Sonicwall analyzer 
DELL -> Sonicwall global management system 
DELL -> Sonicwall uma em5000 firmware 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1035015
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-16-163
https://support.software.dell.com/product-notification/185943

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top