Podatność CVE-2016-2453


Publikacja: 2016-05-09

Opis:
The MediaTek Wi-Fi driver in Android before 2016-05-01 on Android One devices allows attackers to gain privileges via a crafted application, aka internal bug 27549705.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.6/10
10/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Google -> Android one 

 Referencje:
http://source.android.com/security/bulletin/2016-05-01.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top