Podatność CVE-2016-2781


Publikacja: 2017-02-07

Opis:
chroot in GNU coreutils, when used with --userspec, allows local users to escape to the parent session via a crafted TIOCSTI ioctl call, which pushes characters to the terminal's input buffer.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
GNU -> Coreutils 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/02/28/2
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/02/28/3

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top