Podatność CVE-2016-3023


Publikacja: 2017-02-01

Opis:
IBM Security Access Manager for Web could allow an unauthenticated user to gain access to sensitive information by entering invalid file names.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Security access manager for web 7.0 firmware 
IBM -> Security access manager for web 8.0 firmware 
IBM -> Security access manager 9.0 firmware 
IBM -> Security access manager for mobile 8.0 firmware 

 Referencje:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21995348
http://www.securityfocus.com/bid/96124

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top