Podatność CVE-2016-3029


Publikacja: 2017-02-01

Opis:
IBM Security Access Manager for Web is vulnerable to cross-site request forgery which could allow an attacker to execute malicious and unauthorized actions transmitted from a user that the website trusts.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Security access manager for mobile 8.0 firmware 
IBM -> Security access manager for web 8.0 firmware 
IBM -> Security access manager 9.0 firmware 

 Referencje:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21995345
http://www.securityfocus.com/bid/96133

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top