Podatność CVE-2016-3043


Publikacja: 2017-02-01

Opis:
IBM Security Access Manager for Web could allow a remote attacker to obtain sensitive information, caused by the failure to properly enable HTTP Strict Transport Security. An attacker could exploit this vulnerability to obtain sensitive information using man in the middle techniques.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Security access manager for web 8.0 firmware 
IBM -> Security access manager for web 7.0 firmware 
IBM -> Security access manager 9.0 firmware 
IBM -> Security access manager for mobile 

 Referencje:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21995446
http://www.securityfocus.com/bid/95107

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top