Podatność CVE-2016-3193


Publikacja: 2016-08-19   Modyfikacja: 2016-08-20

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the appliance web-application in Fortinet FortiManager 5.x before 5.0.12, 5.2.x before 5.2.6, and 5.4.x before 5.4.1 and FortiAnalyzer 5.x before 5.0.13, 5.2.x before 5.2.6, and 5.4.x before 5.4.1 allows remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Fortinet Product Series Multiple Vulnerabilities
Vulnerability La...
24.08.2016

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortianalyzer firmware 
Fortinet -> Fortimanager firmware 

 Referencje:
http://fortiguard.com/advisory/fortimanager-and-fortianalyzer-persistent-xss-vulnerability-1
http://www.securityfocus.com/bid/92458
http://www.securitytracker.com/id/1036550

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top