Podatność CVE-2016-3196


Publikacja: 2016-08-05

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Fortinet FortiAnalyzer 5.x before 5.0.12 and 5.2.x before 5.2.6 and FortiManager 5.x before 5.0.12 and 5.2.x before 5.2.6 allows remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via the filename of an image uploaded in the report section.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Fortinet Product Series Multiple Vulnerabilities
Vulnerability La...
24.08.2016

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Fortinet -> Fortianalyzer firmware 
Fortinet -> Fortimanager firmware 

 Referencje:
http://fortiguard.com/advisory/fortimanager-and-fortianalyzer-persistent-xss-vulnerability
http://seclists.org/fulldisclosure/2016/Aug/4
http://www.securityfocus.com/archive/1/539069/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/92203
http://www.securitytracker.com/id/1036550
http://www.securitytracker.com/id/1036551
http://www.vulnerability-lab.com/get_content.php?id=1687

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top