Podatność CVE-2016-4371


Publikacja: 2016-06-18   Modyfikacja: 2016-06-19

Opis:
HPE Service Manager Software 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.40, and 9.41 allows remote authenticated users to obtain sensitive information, modify data, and conduct server-side request forgery (SSRF) attacks via unspecified vectors, related to the Server, Web Client, Windows Client, and Service Request components.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6/10
6.4/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
HP -> Service manager 
HP -> Service manager mobility 
HP -> Service manager server 
HP -> Service manager service request catalog 
HP -> Service manager web client 
HP -> Service manager windows client 

 Referencje:
https://h20566.www2.hpe.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c05167176

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top