Podatność CVE-2016-4398


Publikacja: 2018-08-06   Modyfikacja: 2018-08-07

Opis:
A remote arbitrary code execution vulnerability was identified in HP Network Node Manager i (NNMi) Software 10.00, 10.01 (patch1), 10.01 (patch 2), 10.10 using Java Deserialization.

Typ:

CWE-502

(Deserialization of Untrusted Data)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
HP -> Network node manager i 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/94195
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docLocale=en_US&docId=emr_na-c05325823

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top