Podatność CVE-2016-4400


Publikacja: 2018-08-06   Modyfikacja: 2018-08-07

Opis:
A security vulnerability was identified in HP Network Node Manager i (NNMi) Software 10.00, 10.01 (patch1), 10.01 (patch 2), 10.10. The vulnerability could result in cross-site scripting (XSS).

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
HP -> Network node manager i 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/94195
http://www.securitytracker.com/id/1037232
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docLocale=en_US&docId=emr_na-c05325823

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top