Podatność CVE-2016-4536


Publikacja: 2016-05-13

Opis:
The client in OpenAFS before 1.6.17 does not properly initialize the (1) AFSStoreStatus, (2) AFSStoreVolumeStatus, (3) VldbListByAttributes, and (4) ListAddrByAttributes structures, which might allow remote attackers to obtain sensitive memory information by leveraging access to RPC call traffic.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Openafs -> Openafs 

 Referencje:
https://www.openafs.org/pages/security/OPENAFS-SA-2016-002.txt
https://www.openafs.org/dl/openafs/1.6.17/RELNOTES-1.6.17
https://lists.openafs.org/pipermail/openafs-announce/2016/000496.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top