Podatność CVE-2016-4782


Publikacja: 2016-05-23

Opis:
Lenovo SHAREit before 3.5.98_ww on Android before 4.2 allows remote attackers to have unspecified impact via a crafted intent: URL, aka an "intent scheme URL attack."

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Lenovo -> Shareit 

 Referencje:
https://support.lenovo.com/us/en/product_security/len_6421

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top