Podatność CVE-2016-4810


Publikacja: 2016-06-01   Modyfikacja: 2016-06-02

Opis:
Citrix Studio before 7.6.1000, Citrix XenDesktop 7.x before 7.6 LTSR Cumulative Update 1 (CU1), and Citrix XenApp 7.5 and 7.6 allow attackers to set Access Policy rules on the XenDesktop Delivery Controller via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Citrix -> Xenapp 
Citrix -> Xendesktop 

 Referencje:
http://support.citrix.com/article/CTX213045

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top