Podatność CVE-2016-4949


Publikacja: 2017-03-07

Opis:
Cloudera Manager 5.5 and earlier allows remote attackers to obtain sensitive information via a (1) stderr.log or (2) stdout.log value in the filename parameter to /cmf/process/<process_id>/logs.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cloudera -> Manager 

 Referencje:
http://2016.hack.lu/archive/2016/Wavestone%20-%20Hack.lu%202016%20-%20Hadoop%20safari%20-%20Hunting%20for%20vulnerabilities%20-%20v1.0.pdf
http://www.securityfocus.com/bid/93882

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top