Podatność CVE-2016-5060


Publikacja: 2016-12-13   Modyfikacja: 2016-12-14

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in nGrinder before 3.4 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) description, (2) email, or (3) username parameter to user/save.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
nGrinder 3.3 Cross Site Scripting
lukasz.juszczyk
15.06.2016

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Naver -> Ngrinder 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/137469/nGrinder-3.3-Cross-Site-Scripting.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2016/Jun/23
https://github.com/naver/ngrinder/issues/103
https://github.com/naver/ngrinder/releases/tag/ngrinder-3.4-20160525

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top