Podatność CVE-2016-5333


Publikacja: 2016-08-30   Modyfikacja: 2016-08-31

Opis:
VMware Photos OS OVA 1.0 before 2016-08-14 has a default SSH public key in an authorized_keys file, which allows remote attackers to obtain SSH access by leveraging knowledge of the private key.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Vmware -> Photon os 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/92474
http://www.securitytracker.com/id/1036628
http://www.theregister.co.uk/2016/08/16/vmware_shipped_public_key_with_its_photon_osforcontainers/
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2016-0012.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top