Podatność CVE-2016-5680


Publikacja: 2016-08-31

Opis:
Stack-based buffer overflow in cgi-bin/cgi_main in NUUO NVRmini 2 1.7.6 through 3.0.0 and NETGEAR ReadyNAS Surveillance 1.1.2 allows remote authenticated users to execute arbitrary code via the sn parameter to the transfer_license command.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
NUUO NVRmini2 / NVRsolo / Crystal And NETGEAR ReadyNAS Code Execution
agileinfosec
06.08.2016

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
NUUO -> Nvrmini 2 
Netgear -> Readynas surveillance 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/856152
http://www.securityfocus.com/bid/92318
https://www.exploit-db.com/exploits/40200/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top