Podatność CVE-2016-5747


Publikacja: 2017-03-23

Opis:
A security vulnerability in cookie handling in the http stack implementation in NDSD in Novell eDirectory before 9.0.1 allows remote attackers to bypass intended access restrictions by leveraging predictable cookies.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Novell -> Edirectory 

 Referencje:
https://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=7016794

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top