Podatność CVE-2016-5796


Publikacja: 2017-02-13

Opis:
An issue was discovered in Fatek Automation PM Designer V3 Version 2.1.2.2, and Automation FV Designer Version 1.2.8.0. Sending additional valid packets could allow the attacker to cause a crash or to execute arbitrary code, because of Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Fatek -> Automation pm designer 
Fatek -> Automation fv designer 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/93105
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-287-06

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top