Podatność CVE-2016-5798


Publikacja: 2017-02-13

Opis:
An issue was discovered in Fatek Automation PM Designer V3 Version 2.1.2.2, and Automation FV Designer Version 1.2.8.0. By sending additional valid packets, an attacker could trigger a stack-based buffer overflow and cause a crash. Also, a malicious attacker can trigger a remote buffer overflow on the Fatek Communication Server.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Fatek -> Automation pm designer 
Fatek -> Automation fv designer 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/93105
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-16-287-06

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top