Podatność CVE-2016-6350


Publikacja: 2017-03-07

Opis:
OpenBSD 5.8 and 5.9 allows local users to cause a denial of service (NULL pointer dereference and panic) via a sysctl call with a path starting with 10,9.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Openbsd -> Openbsd 

 Referencje:
http://cvsweb.openbsd.org/cgi-bin/cvsweb/src/sys/kern/vfs_subr.c.diff?r1=1.248&r2=1.249
http://cvsweb.openbsd.org/cgi-bin/cvsweb/src/sys/tmpfs/tmpfs_vfsops.c.diff?r1=1.9&r2=1.10
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/07/26/6
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2016/07/26/8
http://www.securityfocus.com/bid/92140

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top