Podatność CVE-2016-6353


Publikacja: 2019-11-26   Modyfikacja: 2019-11-30

Opis:
Cloudera Search in CDH before 5.7.0 allows unauthorized document access because Solr Queries by document id can bypass Sentry document-level security via the RealTimeGetHandler.

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cloudera -> CDH 

 Referencje:
https://docs.cloudera.com/documentation/other/security-bulletins/topics/Security-Bulletin.html#tsb_165

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top