Podatność CVE-2016-6442


Publikacja: 2016-10-27   Modyfikacja: 2016-10-28

Opis:
A vulnerability in Cisco Finesse Agent and Supervisor Desktop Software could allow an unauthenticated, remote attacker to conduct a cross-site request forgery (CSRF) attack against the user of the web interface. More Information: CSCvb57213. Known Affected Releases: 11.0(1).

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cisco -> Finesse 

 Referencje:
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20161012-fin

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top