Podatność CVE-2016-6553


Publikacja: 2018-07-13   Modyfikacja: 2018-07-14

Opis:
Nuuo NT-4040 Titan, firmware NT-4040_01.07.0000.0015_1120, uses non-random default credentials of: admin:admin and localdisplay:111111. A remote network attacker can gain privileged access to a vulnerable device.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
NUUO -> Nt-4040 titan firmware 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/93807
https://www.kb.cert.org/vuls/id/326395

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top