Podatność CVE-2016-6594


Publikacja: 2017-06-08   Modyfikacja: 2017-06-09

Opis:
Blue Coat Advanced Secure Gateway 6.6, CacheFlow 3.4, ProxySG 6.5 and 6.6 allows remote attackers to bypass blocked requests, user authentication, and payload scanning.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Bluecoat -> Advanced secure gateway 
Bluecoat -> Cacheflow 
Bluecoat -> Proxysg 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/91404
https://bto.bluecoat.com/security-advisory/sa130

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top