Podatność CVE-2016-7298


Publikacja: 2016-12-20

Opis:
Microsoft Office 2007 SP3, Office 2010 SP2, Word Viewer, Office for Mac 2011, and Office 2016 for Mac allow remote attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service (memory corruption) via a crafted document, aka "Microsoft Office Memory Corruption Vulnerability."

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Office 
Microsoft -> Word viewer 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/94720
http://www.securitytracker.com/id/1037441
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2016/ms16-148

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top