Podatność CVE-2016-8024


Publikacja: 2017-03-14   Modyfikacja: 2017-03-15

Opis:
Improper neutralization of CRLF sequences in HTTP headers vulnerability in Intel Security VirusScan Enterprise Linux (VSEL) 2.0.3 (and earlier) allows remote unauthenticated attacker to obtain sensitive information via the server HTTP response spoofing.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
McAfee Virus Scan Enterprise For Linux Remote Code Execution
Andrew Fasano
14.12.2016

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mcafee -> Virusscan enterprise 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/94823
http://www.securitytracker.com/id/1037433
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10181

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top