Podatność CVE-2016-8030


Publikacja: 2017-04-25

Opis:
A memory corruption vulnerability in Scriptscan COM Object in McAfee VirusScan Enterprise 8.8 Patch 8 and earlier allows remote attackers to create a Denial of Service on the active Internet Explorer tab via a crafted HTML link.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Mcafee -> Virusscan enterprise 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/98041
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10194

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top