Podatność CVE-2016-8598


Publikacja: 2016-10-28

Opis:
Buffer overflow in the zmq interface in csp_if_zmqhub.c in the libcsp library v1.4 and earlier allows hostile computers connected via a zmq interface to execute arbitrary code via a long packet.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Libcsp project -> Libcsp 

 Referencje:
https://github.com/GomSpace/libcsp/pull/80

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top