Podatność CVE-2016-8635


Publikacja: 2018-08-01

Opis:
It was found that Diffie Hellman Client key exchange handling in NSS 3.21.x was vulnerable to small subgroup confinement attack. An attacker could use this flaw to recover private keys by confining the client DH key to small subgroup of the desired group.

Typ:

CWE-320

(Key Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Enterprise linux server 
Redhat -> Enterprise linux server aus 
Redhat -> Enterprise linux server eus 
Redhat -> Enterprise linux server tus 
Redhat -> Enterprise linux workstation 
Mozilla -> Network security services 

 Referencje:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2779.html
http://www.securityfocus.com/bid/94346
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2016-8635
https://security.gentoo.org/glsa/201701-46

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top