Podatność CVE-2016-8916


Publikacja: 2017-05-05

Opis:
IBM Tivoli Storage Manager 5.5, 6.1-6.4, and 7.1 stores password information in a log file that could be read by a local user when a set password command is issued. IBM X-Force ID: 118472.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Tivoli storage manager 

 Referencje:
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21998166
http://www.securityfocus.com/bid/98335

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top